Forbundet Kysten har er hoppende glade over at Sparebankstiftelsen DnB går inn og støtter forbundets arbeid med 7,8 millioner kroner!

- Dette vil bety et stort løft for en viktig del av vår maritime kulturarv, sier en strålende fornøyd Asgeir K. Svendsen, styreleder i Forbundet Kysten i en pressemelding.

I Norge har man bygget båter siden vikingtiden, og de åpne bruksbåtene i tre finnes i mange lokale varianter tilpasset farvannet, værforholdene og typen bruk. I 2017 er det kun et lite knippe tradisjonsbærere som fremdeles har denne kunnskapen i hendene. Med et fireårig prosjekt vil Forbundet Kysten stimulere tradisjonshåndverket og sørge for kunnskapsoverføring til nye båtbyggere.

De vil også spre nybygde tradisjonsbåter til miljøer og institusjoner der de blir brukt, og utvikle pedagogiske opplegg rundt bruken av båtene.

Forbundet Kysten er en frivillig kulturvernorganisasjon med 125 lokale kystlag i hele landet. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber forbundet med å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten.