- Dette er helt etter driftsplanen. Når vinterfisket står på og det pøses inn med torsk i markedet er det viktig at havfiskeflåten, inklusive oss konsentrerer seg om andre arter, sier direktør i Holmøy-rederiet Knut Roald Holmøy.

Torsdag i forrige uke fikk han inn «Sunderøy» med 540 tonn i rommet etter en god tur øst i Barentshavet.

- Vi har hatt en god start på året for alle de fire båtene, og har fått tatt gode fangster med både sei, torsk og hyse. Det er vi godt fornøyde med, sier Holmøy, som ventet inn de tre neste båtene på løpende bånd de påfølgende dagene.

Båtene avsluttet langturene med fiske i nærområdet på strekningen Røst – Tromsøflaket.