Det har lenge gått rykter om at Nærings- og fiskeridepartementet har hatt «noe på gang» for Gamvik. Da statssekretær Ronny Berg gjestet kommunen i dag, ble ordninga introdusert.

- Regjeringen tar sikte på å innføre en distriktskvoteordning som skal bidra til å sikre fiskeforedlingsanlegg i små, næringssvake områder som Gamvik kommune. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at det nye anlegget i Mehamn, Finnmark Fisk AS, skal ha større tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen, sier statssekretær Ronny Berg.

- Finnmark Fisk vil skape mange nye arbeidsplasser og vi er opptatt av å legge best mulig til rette for nyetableringen. Vi vil sørge for at det kommer fisk på land, sier Berg.

- Distriktskvoten vil vi foreslå at skal gjelde torsk og at det skal avsettes 3000 tonn torsk pr år. Vi tar sikte på at ordningen skal gjelde fra 2018 og ha en varighet på to år. Vi håper at tiltaket kan danne grunnlag for stabil råstofftilførsel på sikt, sier Berg.

Nærings- og fiskeridepartementet har under utarbeidelse et høringsnotat om ordningen.

- Distriktskvoten skal fiskes om høsten. Vi ser for oss at kvoten primært skal fiskes av kystfiskeflåten, men vil vurdere om også torsketrålflåten kan delta, sier statssekretæren.

Distriktskvoteordningen er hjemlet i havressursloven. Loven gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn i kvotefordelingen, og med distriktskvoter legge til rette for produksjon ved landanlegg i næringssvake distrikt.