Nordlandsfiskerne avsluttet fredag årsmøtet med valg av formann og nytt styre. Jan Fredriksen ble valgt uten motkandidater. Det samme ble nestleder Kjell Bjørnar Bakken. Med seg i styret får de Cato Eltoft, Bjørn-Hugo Bendiksen, Asle Håkon Åkerøy. Styremedlemmene Stig Atle Sivertsen, Gudmund Sture Rognan, Leif Karlsen og Ove Johnny Måsøy var ikke på valg i år, og fortsetter i styret.