Norge bytter hvert år kvoter med andre land, blant annet EU. I år får EU fiske 21.518 tonn torsk i barentshavet, mot at Norge får fiske andre arter i EUs farvann. Men dette handler i stor grad om fisk som nordnorske kystfiskere har liten glede av. SVs Johnny Ingebrigtsen mener overfor NRK at dette er blodig urettferdig.

– De tar torsk fra kyst- og fjordfiskere i nord, og så får vi i bytte fra EU fiskeslag som bare havgående fartøy på Vestlandet kan dra nytte av. Nå må det bli stopp på dette ranet, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han tar nå til orde for en annen måte å organisere byttet på, og har tatt saken opp med partiets stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

– Byttehandelen må bli mer rettferdig, sier Fylkesnes, som foreslår at hvis Norge får fiskesorter som kun havgående flåte kan nyttiggjøre seg av, så bør også kvotedelen som Norge gir i bytte til EU tas fra denne flåtegruppen.