- En fantastisk makrelluke med hele 60.900 tonn i journalen. Dette er høyeste kvantum vi har hatt på en uke noensinne. Og forrige ukesrekord på 54.500 t fra uke 37 i 2011 er behørig slått. Mandag ble beste dag med hele 14.600 t innmeldt, skriver Garvik i sin siste ukesrapport.

Kenneth Garvik i Sildelaget må ty til superlativene når han skal beskrive den siste tidens makrellfangst.

Alle deltar

Det gode makrellfisket har lokket til seg de fleste båtene. Ifølge sildelaget har hele 139 båter, fra liten til stor deltatt og som har bidratt til rekordkvantumet. Fordelt på gruppene har ringnot fisket 47.700 tonn, kyst med 8.600 tonn, trål med 3.800 tonn, mens utenlandske båter leverte knappe 800 tonn.

Trakk sørøstover

Ifølge rapporten foregikk fisket nord av N 65⁰ like øst for grensen til Smutthavet i starten av uken. Makrellen trakk deretter sørøstover og de sørligste fangster er tatt like nordvest av Aktivneset i helgen.

Bort sett fra en kuling på tirsdag så har værforholdene i Norskehavet vært uvanlig gode med speilblankt hav både på ut, - og inntur.

- I dagene før helgen så meldte flere fiskere om eventyrlige makrellmengder, og en måtte være forsiktig når en kastet noten.

Med så mye makrell på en uke så ble det utfordrende for konsumindustrien å ta unna all fisken.

Måtte trå inn bremsa

- Fredagen fikk vi noen få usolgte fangster som måtte anvendes til mel/olje produksjon.

I helgen roet imidlertid flåten ned for at industrien kunne produsere unna makrellen. Garvik skriver i rapporten at om båtene ikke hadde «tatt foten av gassen» så kunne ukeskvantumet vært betydelig høyere slik både vær og tilgjengelighet var.

Det er for øvrig nå fisket 143.000 t av kvoten på 304.648 t. Dermed kan årets kvote minske raskt, dersom dagens fiske fortsetter.