- Aktuelle reaksjoner vil være advarsel, overtredelsesgebyr hjemlet i forskriftens § 17 eller anmeldelse etter § 18. Det kan også bli aktuelt å inndra fangst med hjemmel i havressurlsoven § 54, enten i kombinasjon med advarsel, overtredelsesgebyr eller anmeldelse - eller alene, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Og institusjonen i Bergen legger ikke skjul på at man ikke er spesielt fornøyd med utviklinga:

- Til tross for god erfaring for de fiskerne som har tatt i bruk kystfiskeappen, er det mange som ikke har tatt appen i bruk ennå. Vi har estimert at det er cirka 1200 som er omfattet av regelverket, mens det er i overkant av kun 400 fartøy som er registrert, og brukerantallet er i overkant av 500, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjords undersåtter.

Tretrinns plan

Direktoratet har utarbeidet en trinnvis innstramming, som trer i kraft 1. februar - ett år etter at appen ble innført:

  • Fra og med 1. februar 2016: Dersom overtredelelsen gjelder § 3 første ledd og består i at fiskeren ikke har registrert seg, anskaffet seg det nødvendige utstyret for å kunne laste ned kystfiskeappen og sende melding etter § 7 vil dette medføre normal håndhevelse.

  • Fra og med 1. februar 2016 til og med 31. juli 2016 vil det reageres med advarsel ved førstegangsovertredelse av meldingsplikten etter § 7 forutsatt at fiskeren har registrert seg, anskaffet seg det nødvendige utstyret og lastet ned kystfiskeappen.

  • Fra og med 1. august 2016 vil kravene i forskriften håndheves normalt. Eventuelle tidligere advarsler gitt i perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 31. juli 2016, vil kunne få betydning for valg av reaksjon som gis fra og med 1. august 2016.

Fyliste

Fiskeridirektoratet har også utarbeidet en fyliste over dem som skulle vært registrert. Den finner du her:

13 meter.pdf

59,26 kB

13- 15 meter.pdf

31,78 kB

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at listene er manuelt satt sammen, og at de kan inneholde feil. - Vi er takknemlige for å bli gjort oppmerksomme på slike feil, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Trenger du nærmere informasjon om Kystfiskeappen? Det finner du her.