Skyhøye fiskepriser og tidlig start på lofotfisket har resultert i omsetningstall man aldri tidligere har sett maken til. Eksempelvis ligger førstehåndsomsetningen over 600 millioner kroner over fjoråret. Det vil en økning på nesten 20 prosent.

Godt resultat tross været

Selv om omsetningstallene er eventyrlige, gikk aktiviteten litt ned sist uke. Omsetningen av fersk torsk varierte mellom dagene på grunn av ustabilt vær.

- Men på tross av dette endte totalen på uken på et høyt nivå, konkluderer råfisklaget i sin siste ukerapport.

Ved utgangen av uke ti lå omsetningstallene langt foran fjoråret - både i kvantum og verdi.

De foreløpige tallene viser at ukeomsetningen endte på 573,4 millioner kroner. Det er den nesthøyeste ukeomsetning så langt i år, bare slått av uke sju der man oppnådde en omsetning på 637 millioner kroner.

Utenlandsk gigantleveranse

tallene for siste uke gjelder 94,3 millioner kroner leveranser fra 11 utenlandske frysetrålere. Ti russiske og en grønlandsk tråler leverte fangst til fryseterminaler. Den største fangsten her var på 5 .000 tonn torsk til en verdi på 86,3 millioner kroner, og toppet dermed disse tallene.

Omsetningen for norske båter endte på 479,1 millioner kroner, fordelt med 430,9 millioner for fersk og 48,2 millioner for fryst råstoff.