Mens verdien av råoljeeksporten synker og næringslivet, særlig på sør- og vestlandet, sliter med inntektsfall og økende arbeidsledighet, opplever andre deler av landet stor vekst, skriver Teknisk Ukeblad i en artikkel om de siste eksporttallene.

Sterkere vekst i nord

De siste årene har næringslivet i flere regioner i Nord-Norge blomstret, noe som gjenspeiler seg i verdien av fastlandseksporten de siste årene.

– Nord-Norge har hatt en vesentlig sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, hvis vi ser på utviklingen de siste fem årene, sier sjefsøkonom i Innovasjon Norge, John Rogne, til Teknisk Ukeblad.

Finnmark, Nordland og Troms har de siste fem årene hatt en vekst i fastlandseksporten på 37 prosent, til totalt 35,2 milliarder kroner i 2015, mens landsgjennomsnittet er en vekst på 21,8 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå, som fredag offentliggjorde nye, foreløpige tall for 2015.

Nordland opp 67 prosent

Bare i Nordland har verdien av eksporten innen oppdrettsfisk økt med over 67 prosent siden 2010, til nesten 10,7 milliarder i 2015.

Blant annet takket være selskaper som Norlaks, Nova Sea, Marine Harvest, som begge omsetter for millardbeløp. I tillegg har eksport av villfisk, både pelagisk og torsk, nådd nye høyder.