Fiskeridirektoratet gjennomfører hvert år tokt for å rydde opp i gjenstående fiskeredskaper. I år gikk toktet med fartøyet Vendla i perioden 10. august til 30. september. Innenfor denne perioden ble det spesifikt lett etter snøkrabbeteiner fra 17. til 28. august. Målet er å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske fra redskaper som står igjen.

Ifølgje Fiskeridirektorat er det stor variasjon mellom fartøya om hvor vidt de melder fra om tapte redskaper og ikke.

I vår ble det fisket 2.966 tonn snøkrabbe ifølge direktoratet. Det er til nå fisket 684 tonn i andre periode. Det gjenstår dermed 830 tonn.

Direktoratets kvoteråd for 2021 skal være klart innen 1. desember.