Kvoten er den samme som for 2014. Det vil også i år være fri fangst i alle fangstområdene.

Underområdene for Svalbard, Barentshavet og Norskehavet blir slått sammen til ett område. Dette blir gjort for å få til en best mulig fleksibilitet for fangerne, og det skjer innenfor ansvarlige vitenskapelige råd.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågekvalbestanden.

De siste årene har den norske kvoten for fangst av vågekval vært på 1286 dyr, mens fangstene de tre siste årene har økt fra 464 dyr i 2012 til 736 dyr i 2014.

- Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere og mer fleksibelt for kvalfangerne. Med en romslig kvote legger vi til rette for videre stabilitet og gode rammevilkår i kvalfangstnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.