Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Skreifestivalen på Myre må sies å være en god miks av folkefest og bransjefest. I tillegg til å hente inn populære artister, kokker og andre krefter som sørger for å dra menigmann opp av sofaen, kjøres det flere bransjerettede arrangementer. Den store skreikonferansen er for lengst innarbeidet som en av festivalens viktigste møteplasser, og i år består foredragsrekka av Knut Korsbrekke fra Havforskninga, Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge, Svein Ove Haugland fra Råfisklaget, Renate Larsen fra Sjømatrådet, Sig Dagny Aasvik fra Vesterålen Regionråd, og mange flere.

Det hele kulminerer i en debatt om EØS-avtalen, før dagen avsluttes på puben «Stedet» hvor det blir lagt opp til enda mer debatt, nå i en litt mer løs og ledig tone.

Stilles større krav

I år blir det også arrangert hvitfiskseminar i regi av FHF, der det blir fokus på kunstig agn, fangstbegrensning i snurrevad, teinefiske etter torsk, biogarn, matsvinn i næringa, restråstoff og mye, mye mer.

Selvsagt kjøres også det årlige VM i tungeskjæring, der små og store får vist hva de duger til med kniven, redningsskøytebesøk, fileskjæringskurs og annen moro for folk flest.

Leder for festivalen, Johnny Rinde Johansen sier til Kyst og Fjord at festivalen i år tar enda et skritt videre i profesjonaliseringen av arrangementet.

- Det handler om at det blir stilt større krav til oss som arrangører. Både eierne og sponsorene ønsker seg et skikkelig opplegg, der det skal være profesjonell produksjon på lyd, lys, dekorasjoner slik at både gjester og de som bidrar med innhold kan føle at alt skjer i en hyggelig atmosfære.