Pelagiske fiskere og Sildelaget står for stor verdiskapning i førstehåndsmarkedet på sild, makrell og alle de andre pelagiske artene. Så skal mesteparten av konsumfisken ut for å bli fiskemiddager til mennesker over hele kloden

- Industrien og eksportørene, med god hjelp fra Sjømatrådet, gjør en fantastisk jobb med å selge pelagisk fisk i markeder over hele verden, ofte i stor konkurranse med andre land. Men det koster penger både å beholde verdifulle markeder og utvikle nye for norsk sjømat, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Da er det godt at fiskerne gjennom Sildelaget, som vi også har gjort tidligere, kan bidra litt ekstra til dette arbeidet, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

For 2019 bevilget Sildelaget hele 9 millioner til Sjømatrådet for å opprettholde aktiviteten på markedsarbeidet spesielt i viktige, og ikke minst godt betalende, markeder for makrell og sild.

- Vi så at vi fikk gode resultater på støtten i 2019. Det var veldig viktig for Sjømatrådet for å opprettholde den langsiktige satsingen som har båret gode frukter for både fiskere og industrien, spesielt for makrelleksporten til land i Asia, sier Oma og vil igjen rette en takk til fiskerne som gjennom styre og tillitsmannsapparatet er villig til gi denne ekstra støtten.

Den ekstra millionen Sildelaget vil bidra med i 2021 vil brukt i samarbeid med Sjømatrådet. Vi vil be markedsgruppen for pelagisk fisk, der både Sjømatrådet, Sildelaget og eksportørene sitter, om råd for hvordan pengene skal brukes.

- Vi er sikre på at gruppen vil finne den beste måten å bruke markedsmidlene på, så skal vi på fiskersiden sørge for at vi fisker opp kvotene våre slik at de har kvalitetsprodukter å selge også i 2021, avsluttet Oma

Sjømatrådet sette stor pris på de ekstra midlene til pelagisk satsing.

- Sjømatrådet er veldig glad for støtten til markedsarbeid fra Sildesalgslaget. Dette vil bidra til at vi kan øke aktiviteten ute i markedene. Det er tøff konkurranse om konsumentene, og for å lykkes må vi ha ressurser til å nå ut med historiene om hvordan vi blant annet fangster vår makrell skånsomt når kvaliteten er på sitt beste, sånn at japanske, koreanske, kinesiske og thailandske konsumenter kan velge den saftigste makrellen som finnes. Med støtten fra Sildelaget og har vi mulighet til å nå ut til enda flere, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Sjømatrådet.