Norge øker nå trykket i makrellstriden med Island og Færøyene. - Jeg håper Island og Færøyene kommer tilbake med mer realistiske krav slik at vi kan komme frem til en løsning så snart som mulig. Dette sa statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet på årsmøtet i Sildelaget i Ålesund fredag.

Statssekretæren sa at Norge nå arbeider med flere tiltak mot Island og Færøyane i striden om hvordan makrellbestanden skal forvaltes og hvor store kvoter de ulike landene skal få ta.

Kristine Gramstad sa i møtet at Norge vurderer flere aktuelle tiltak som en reaksjon på at Island og Færøyene har fastsatt egne kvoter og ikke vil samarbeide om en felles forvaltning av makrellbestanden:

-Oppsigelse av Smutthullsavtalen

-Å nekte islandske og færøyske fiskere å fiske i norsk økonomisk sone

-Å forby all import av makrellprodukt fra Island og Færøyane

Gramstad sa at Norge også følger nøye med på EUs arbeid med mulige handelsrestriksjoner mot Island og Færøyene.