På samme tid i fjor var tallet 1,246 milliarder. Uke 6 ga ei omsetning på 181,4 mill kroner for norske båter, og 74,9 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Totalt altså 256,3 mill kroner. Tilsvarende tall i fjor var 149,5 mill kroner for norske båter, 94,2 mill kroner for utenlandske, og totalt 243,7 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

For å ta det siste først, leveransene fra utenlandske båter har tatt seg opp de siste to ukene. I uke 6 kom leveransene fra 14 russiske frysetrålere, to av dem filetbåter med kombifangst filet/sløyd, og i tillegg 2 grønlandske fabrikkskip med hovedfangst filet, og til slutt en færøysk rekebåt. Dette var fangster landet i Kirkenes, Båtsfjord, Hammerfest, Tromsø og Sortland. Totalt 8.600 tonn torsk der verdien var 65 mill kroner.

Av omsetninga for norske båter stod leveransene av fersk fisk m.v. for 136,6 mill kroner, og fryst 44,7 mill kroner. Av ferskomsetninga utgjorde 15.600 tonn torsk 117,7 mill kroner. Fordelinga av dette torskekvantumet var omtrent som uka før, 5.100 tonn levert i Vesterålen, 4.100 tonn i Troms, Lofoten øker til 3.200 tonn, 1.900 tonn var levert i Vest-Finnmark, 900 tonn i Øst-Finnmark og i sør nådde torskekvantumet vel 200 tonn, her har fisket tatt seg godt opp for Træna. Snurrevad størst i kvantum, spesielt i Vesterålen med 2.400 tonn og Vest-Finnmark med 1.200 tonn, også stort snurrevadkvantum levert Troms med 1.160 tonn, men her dominerer garn med 2.300 tonn. I Lofoten er kvantumet mer likt fordelt på garn, snurrevad og juksa, mens sørover i Nordland er det garn som dominerer. Totalt var 6.100 tonn av nevnte kvantum fersk torsk tatt på snurrevad. Totalt 128 snurrevadbåter med leveranser i uke 6, av dem har halvparten hatt leveranser i Vesterålen. 5.600 tonn garntorsk, av det var altså 2.300 tonn levert i Troms. 2.200 tonn tatt på juksa, av det var 1.050 tonn levert i Vesterålen og 830 tonn i Lofoten. Lodderegistrering så langt som ut av Vesterålen, melder Råfisklaget.