Uke 11 ble nemlig en begredelig uke både på sjø og land. Fiskerne ble i hovedesak holdt i kai av været, mens produksjonsnivået i land har vært lik null enkelte dager.

Leveransene i uke 11 så slik ut i Troms:

Atlantic Seafood Skjervøy: Garnfangster opp mot 1500 kg torsk. Snurrevadfangster opp mot 2,4 tonn torsk.

Løksfjord: Garnfangster opp mot 3 tonn torsk. Linefangster opp mot 900 kg torsk.

Torsvågbruket: Garnfangster opp mot 3,2 tonn torsk. Linefangster opp mot 2,3 tonn torsk og 200 kg hyse.

Årvikbruket: Garnfangster opp mot 1,2 tonn torsk. Juksafangster opp mot 320 kg torsk.

Karlsøybruket, Vannvåg: Garnfangster opp mot 1000 kg torsk.

Nergård Senja, Senjahopen: Garnfangster opp mot 6 tonn torsk. Linefangster opp mot 3,7 tonn torsk. Snurrevadfangster opp mot 22 tonn torsk. Juksafangster opp mot 800 kg torsk.

Torsken Havprodukter: Garnfangster opp mot 2,2 tonn torsk og 500 kg sei. Linefangster opp mot 3,9 tonn torsk. Juksafangster opp mot 1400 kg torsk.

Br.Karlsen AS, Husøy: Garnfangster opp mot knappe 8 tonn torsk. Snurrevadfangster opp mot 2,5 tonn torsk og 100 kg sei.

Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangster opp mot 5,5 tonn torsk. Snurrevadfangster opp mot 2,6 tonn torsk. Juksafangster opp mot 2 tonn torsk.

Nord-Senja Fiskeindustri, Botnhamn: Garnfangster opp mot 2,8 tonn torsk. Linefangster opp mot 1500 kg torsk.

Ivan Lorentzen Fiskeforretning, Brensholmen: Garnfangster opp mot knappe 2 tonn torsk. Snurrevadfangster opp mot 3,4 tonn torsk. Juksafangster opp mot 660 kg torsk.

Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangster opp mot 6 tonn torsk og 1500 kg hyse. Juksafangster opp mot 1300 kg torsk.

Joh. Pettersen, Kvaløyvågen: Garnfangster opp mot 4 tonn torsk. Linefangster opp mot 3,3 tonn torsk. Snurrevadfangster opp mot 8,3 tonn torsk, 600 kg sei og 1,2 tonn hyse.

Tromvik Fisk: Garnfangster opp mot 3,6 tonn torsk. Linefangster opp mot knappe 1,8 tonn torsk. Juksafangster opp mot 2 tonn torsk.