Vedtaket som åpner for saksjonstiltak ble tirsdag gjort av alle fiskeriministrene i EU-landene.

EU-vedtaket gir unionsmedlemmene mulighet til å gripe inn med straffetiltak for å beskytte fiskebestander mot tredjelands ikke-bærekraftige fiskeri, der dette gjelder fiskeri som forvaltes sammen med EU, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Ministrene viser i en felles uttalelse spesielt til striden rundt makrellfisket i Nord-Atlanteren, og åpner nå for å gripe inn i fiskeimporten fra land man vil sanksjonere, samt disse landenes bruk av EU-havner, ifølge NTB.

Skotske og irske fiskere har krevd at Færøyene og Island må bli straffet for at landet på egen hånd har fastsatt kvoter for makrellfisket.

Island har kalt kravene om sanksjoner ren propaganda. Færøyene har kalt det en nærsynt linje og påpekt at sanksjoner ikke vil hjelpe forhandlingene. Begge land avviser at de driver overfiske.

-Effektive sanksjoner vil føre til at Island må innse at det ikke lenger nytter å drive «piratfiske», og på den måten true til seg ressursandeler på bekostning av de andre nasjonene i Nord-Atlanteren, sier direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes forbund til fiskebat.no.