Fordelt per redskap er 1.120 tonn tatt på snurrevad, 360 tonn på line/autoline, 210 tonn på garn, og 220 tonn på juksa. Størst snurrevadkvantum er levert i Vest-Finnmark med 610 tonn og Øst-Finnmark med 480 tonn. 290 tonn av linetorsken var levert i Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark og for øvrig labert. Av garnkvantumet var 140 tonn levert i Vest-Finnmark, 30 tonn i Øst-Finnmark, og for øvrig labert. Av de 220 tonnene med juksatorsk var 160 tonn levert i Vest-Finnmark og 25 tonn i Øst-Finnmark.

Omsetningen av fersk sei i uke 21 utgjorde 2.700 tonn til verdi 22,8 millioner kroner, opp fra 1.370 tonn/ 12 millioner kroner uken før. Det var størst aktivitet i Troms hvor det ble levert 791 tonn hvorav 655 tonn kom fra not. Deretter fulgte Vest-Finnmark med 655 tonn, hvorav 560 tonn fra snurrevad. På Nordmøre var det levert 492 tonn, hvorav 468 tonn kom fra not. Vesterålen stod for 260 tonn, jevnt fordelt på garn, snurrevad og juksa. I Nord-Trøndelag var det levert 236 tonn, hvorav 220 tonn fra not. 143 tonn ble levert i Sør-Trøndelag hvorav 133 tonn kom fra not. I Øst-Finnmark var det levert 79 tonn, hvorav 74 tonn fra snurrevad. Mindre kvanta i resterende soner.

Omsetningen av fersk hyse i uke 21 utgjorde 1.080 tonn til verdi 9,2 millioner kroner, opp fra 920 tonn/ 8 millioner kroner uken før. Av omsatt kvantum i uke 21 var 622 tonn levert i Øst-Finnmark og 410 tonn i Vest-Finnmark der det meste var tatt på snurrevad. Mindre kvanta i resterende soner. Av totalkvantumet var 134 tonn levende hyse, mot 64 tonn uken før. Hittil i år er det levert 550 tonn levende hyse som i all hovedsak er levert i Båtsfjord.