Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen håper forslaget blir møtt med et åpent sinn, både i egen medlemsmasse og blant de øvrige delene av Norges Fiskarlag.

- Vi i styret mener dette er et godt utgangspunkt for konstruktiv dialog og debatt om hvordan vi skal få til en fremtidsretta organisasjon.

Les om utspillet fra Fiskarlaget Nord, og våre øvrige saker om Norges Fiskarlag her.

Som Fiskebåt, men for kystfiskerne

Å øke organisasjonsgraden blant kystfiskere og mannskap er ifølge Hansen noe av det viktigste man kan gjøre fremover.

- Det er ikke til å stikke under en stol at det er et potensial for å øke organisasjonsgraden blant kystfiskere. Og det er det vi prøver å gjøre noe med, akkurat som Fiskebåt har gjort det for rederne. Men vi gjør det for kystfiskerne og mannskapet.

Bli mer representative

I debatten har Fiskebåt fra tid til annen pekt på nettopp det faktum at de har en høy organisasjonsgrad blant havfiskeflåten, mens kystfiskernes organisasjoner er langt tynnere representert med tanke på hvem de snakker på vegne av.

- Og det er riktig. Fiskebåt har en større organisasjonsgrad enn kystfiskerne. Men de er tross alt bare 280 medlemmer i form av rederier og fartøy, mot at vi snakker om kanskje 2 500 potensielle kystmedlemmer fra Trøndelag og nordover. Disse er det viktig å organisere på en bedre måte.

- Men det var kanskje overraskende at dere lanserte dette nå?

- Jeg skjønner ikke at dette skal være overraskende, vi har en arbeidsordre til styret fra årsmøtet om å få til et alternativ. Vi er kommet langt, men samtidig kort med tanke på tiden som har gått. Vi er i mai, og det er snart fire måneder til årsmøtet vårt, og da fant vi det naturlig å orientere landsstyret om hva vi jobber med.

- Jeg håper dette blir positivt mottatt. Jeg håper man har fokus på budskapet, og ikke på å skape noe som setter budbringeren i et negativt lys. For det er budskapet som er viktig – og det er at vi vil omdanne Fiskarlaget Nord til en landsomfattende organisasjon, fortrinnsvis i Norges Fiskarlag.

- Dere vil i en ny organisering rekruttere medlemmer fritt?

- Ja, det vil vi kunne gjøre. Men nok en gang så handler det om å se verdien av å få et tilbud til dem som ikke er organisert. Vi tror flere ønsker å være organisert gjennom Norges Fiskarlag gjennom denne gruppeorganisasjonen. Når organisasjonsgraden er så lav er det viktig at vi går i oss selv for å spørre hva vi kan gjøre for å øke den, spørre oss om hva vi kan gjøre for å få flere til å ønske å være med. Da må vi føre en politikk som gjør at de føler tilhørighet.

- Dere vil da være en konkurrent til andre fylkeslag?

- Ja, men det er ikke først og fremst vårt mål. Vi ønsker å fange opp dem som ikke er organisert. Dem som kanskje ønsker ei litt annen retning, og som mener det er viktig at kystfiskeren organiserer seg for å ivareta mange av de sakene som er viktige for både kystfiskeren og kystsamfunnene.

- Men det er jo dette en del fiskere i Nordland har snakket om – en alternativ måte å være tilsluttet Norges Fiskarlag? Og noe som kan føre til at for eksempel Nordland mister mange medlemmer til dere?

- Ja, men hva er alternativet? Vi har en landsomfattende gruppeorganisasjon i dag, som organiserer havflåten og etter hvert også langt ned i kystflåten. Er alternativet bedre, at dette får lov å fortsette, og at vi i fylkesfiskarlagene blir fragmentert som resultat av det – eller skal vi kystfiskere si at her må vi gjøre noe? Dette er et initiativ ment for å skape en dialog og et mulighetsrom for noe fremtidsrettet innenfor Norges Fiskarlag.

Roger Hansen presiserer nok en gang at KystNor primært ønskes etablert innenfor Norges Fiskarlag.

- Ja det er det vi står for. Styret forsøker også med dette å ivareta skeptikernes syn, vi ønsker å si klart at vi vil være en del av Norges Fiskarlag. Det er også en håndsrekning til Norges Fiskarlag, for her prøver vi å få til noe, sier Hansen, som gjentar:

- Hva er alternativet?

- Kanskje at dere snakker med Nordland Fylkes Fiskarlag, om dannelsen av Nord-Norges Fiskarlag slik det lå an til at dere skulle i forkant av årsmøtene til høsten?

- Jo, men det kan vi jo fortsatt gjøre. Nå må det ikke bli skapt en konflikt om dette, for det er definitivt ikke Nords målsetting. Heller stikk motsatt, sier Hansen.

- Men hva med timingen? At Fiskarlaget Nord skulle gjøre noe slikt var kanskje forventet, men mange så det vel som en plan B dersom ikke samtalene med Nordland om Nord-Norges Fiskarlag førte frem?

- Jo, men tiden går. Vi kan ikke jobbe med dette i det uendelige. Vi er nødt til å følge opp årsmøtevedtaket vårt, og vi kan ikke vente på en prosess i Nordland som vi ikke vet utfallet av. Vi må ta grep, og vi mener dette er et konstruktivt og godt forslag om en fremtid innenfor Norges Fiskarlag som er fremtidsretta og bærekraftig. Vi ønsker å være en forent kystgruppeorganisasjon i Norges Fiskarlag.

Ny maktfordeling

Etableringen av KystNor som en landsdekkende gruppeorganisasjon bryter med den tredelingen som var foreslått som modell for ny organisering av Norges Fiskarlag. Her var det tenkt en tredelt maktfordeling mellom fylkeslagene i Sør-Norge og i Nord-Norge, samt Fiskebåt.

- Men nå blir det Fiskebåt, KystNor og resten av fylkeslagene?

- Det er riktig at det vil bli en annen maktfordeling. Dette er ikke avklart, og det må man se på med tanke på representasjon og den typen ting. Nå skal vi jobbe videre med dette, og så er det jo til slutt opp til landsmøtet å signalisere hva de mener om saken.