Prisen gikk jevnt oppover på forsommeren fram til 10. juli, har siden holdt seg konstant, før den dalte nedover igjen sist mandag. Fra mandag morgen blir det altså ytterligere nedgang.

Samtidig har prisen på NVG-sild styrket seg i begynnelsen av august.

Følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum gjelder med virkning fra mandag 21.august:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 8,37 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg