Eventuelle forskriftsendringer vil kunngjøres over oppsynsbåtenes VHF arbeidskanaler og/eller radio, skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

I forskrifter for fisket i Lofoten oppsynsområde er det i tillegg til GPS-posisjoner satt ut faste méer.

Fra og med 2010 er det GPS-posisjonene som gjelder for alle havdelinger. For alle GPS-posisjoner er det benyttet WGS 84.

Eventuelle forskriftsendringer i den tiden lofotoppsynet er satt, kunngjøres over oppsynsbåtenes VHF arbeidskanaler og/eller radio.

- Vi gjør oppmerksom på at oppdateringer på fiskeridir.no kan være mangelfulle, framgår det i meldingen.