Årlig dumpes det ca 36 tonn med søppel i sjøen utenfor Norge. Det meste synker til bunns og forsøpler havbunnen, en mindre andel blir liggende og duppe på overflaten mens vel fem tonn havner i strandsonen, foruten alt det som blir kastet fra landsiden. I kjølvannet følger omfattende miljøproblemer, melder Naturvernforbundet på sine nettsider.

Marin forsøpling er et alvorlig og økende globalt problem. Miljøgifter spres i vannlagene, fisk og sjøfugl forveksler plastrester med mat, sjøbunn forurenses - og strendene ser ikke ut.

Den årlige, nasjonale Strandryddedagen sørger for tak som monner. Hvis 10 000 frivillige bidrar til å fjerne søppelet i en samordnet aksjon, blir det fort store kvanta og lange søppelfrie strekninger.

Mange medlemmer og lokallag i Naturvernforbundet har vært aktive strandryddere, og forbundet oppfordrer til full innsats også i år.