- For Kystverket er det viktig at det skal være trygt å ferdes på sjøen, skriver etaten, som ber folk melde inn funn som kan være en fare for småbåter.

Kystverket har et hovedansvar for å håndtere hendelser som kan skape hinder eller fare for ferdselen på sjøen. Ansvaret er delt med kommunene. Typiske hendelser er drivende tømmer eller rør, båter eller flytebrygger som har slitt seg, mistet last og nedfalt høyspentkabel.

Varsler går til Kystverkets fem sjøtrafikksentraler, som overvåker norskekysten hele døgnet. Når et varsel kommer inn, vil Kystverket forløpende vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å trygge ferdselen. Dette vil for eksempel være å rekvirere fartøy for å fjerne drivende gjenstander eller sende ut navigasjonsvarsel om faren.

Sender regning

Det er den ansvarlige som har ansvaret for å dekke kostnadene. - Kystverket kan pålegge at tiltak iverksettes, og kan også iverksette tiltak selv. For å sørge for trygg ferdsel kan Kystverket gjøre dette uten å kontakte den ansvarlige først, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm.

Det er den som har brukt eller etterlatt gjenstanden eller den som er reder eller eier av gjenstanden eller fartøyet som anses som ansvarlig.