SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer den 24. og 25 september, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten. Konferansen har fått tilnavnet FishTech og vil i år ha Fokus på trålteknologi i forbindelse med torskefiskeriene.

- Hensikten med konferansen er å formidle resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på trålredskaper, men også å skape en arena for dialog mellom fiskerinæringen og forsknings- og utviklingsmiljøer, sier Kristian Henriksen, rådgiver i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Deltakerne vil vi blant annet få høre seniorforsker Eduardo Grimaldo fortelle om bruk av flytetrål ved høy fangsttetthet, og Vegar Johansen vil presentere European Fish Technology Center. Her blir fokus på modellen «fritt redskapsvalg», og mulige konsekvenser, og diskusjon om behovet for å videreutvikle dagens trålredskaper.