- Verdien økte med 192 millioner kroner, eller 173 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

- Volumet økte med 79 prosent.

Egypt og Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i mai.

- Mai er oppstartsmåned for nordsjøsildefisket, og i år har fisket vært godt. Vanligvis er juni hovedmåneden for dette fisket, men i år er 60 prosent av kvoten på 73 000 tonn tatt i mai, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

NVG-sild dominerer

Det er imidlertid ikke nordsjøsilden som dominerer eksporten i mai. Det er det NVG-silden som gjør.

- Hel fryst NVG-sild er det største produktet med 5 900 tonn. Her står Egypt alene for 4 500 tonn, sier Jan Eirik Johnsen.

Vekst for matjessild

Samtidig gir de økte nordsjøsildfangstene utslag på eksporten. Et viktig produkt av nordsjøsild er matjessild. Her er Nederland det viktigste eksportmarkedet. I mai i år ble det eksportert 1 600 tonn fryst hel sild dit, mot 450 tonn i samme måned i fjor.

- Som for mange andre arter og produkter oppnår sild gode priser i markedene. En svekkelse av den norske kronen og økte matvarepriser gir silden et løft siden det er en rimelig proteinkilde. I Tyskland øker konsumet av sild igjen. I april var konsumet 3,3 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 13 prosent høyere enn i april 2019, sier Johnsen.

Lavsesong for makrell

Norge eksporterte 6 800 tonn makrell til en verdi av 137 millioner kroner i mai.

- Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

- Det er en nedgang i volum på 12 prosent.

- Vietnam, Thailand og Sør-Korea var de største markedene for norsk makrell i mai.

Makrelleksporten er inne i lavsesong frem til ny fangstsesong starter. En sterk etterspørsel i markedene og lavere fangst i 2022 gir utslag i lavere eksportvolum, men høye priser.

For hel fryst makrell under 600 gram var snittprisen på 18,45 kroner per kilo i mai, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.