Hun overtar etter Torleif Paasche som har ledet prosjektet fram til idag, skriver Norges Fiskarlag på sin nettside.

Bred erfaring

Marit Hiim Haugseth (41) er statsviter med master i russiske studier. Hun har en stor interesse for Russland og behersker også språket. De siste årene har hun bodd og arbeidet i Kirkenes, der hun var kommunalsjef og kontorsjef i Sør-Varanger kommune. Her var hun også ansvarlig for alt internasjonalt arbeid i kommunen.

Marit Hiim Haugseth er opprinnelig fra Lier ved Drammen og bor sammen med sin mann og fire barn i Trondheim.

Avtroppende prosjektleder Torleif Paasche vil overlappe i stillingen frem til midten av september.

10 år siden oppstart

Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt har vært drevet siden 2006, da det ble etablert et nært samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk. Prosjektet er medfinansiert av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedhensikten er å utvikle samarbeid og dialog og bidra til å styrke kontakt mellom næringene på begge sider av grensen.