Dårlige forhold, dårlig innsig, dårlig rekruttering, dårlig pris, dårlig kjøperledd og dårlig lønnsomhet. Det er hovedpunktene i årsmøtetalen fra Soløy, som likevel ikke har mistet trua på kvalfangstnæringa.

- Jeg trur nu ennu at vi skal lykkes og trur at Norsk kvalfangstnæring har ei framtid. Men vi trenger hjelp, sa han.

432 kval ble fanget under årets sesong, det laveste tallet siden fangsten ble gjenopptatt i 1993. Kun 11 fartøy deltok i fangsten, fem av dem drev med sjølproduksjon og fanget til sammen 323 kval, en av dem fanget alene 152 kval. På den andre sida av skalaen var de seks fartøyene som ikke drev med sjølproduksjon, men var avhengig å levere til mottaksanlegg; de fanget til sammen 109 dyr.

- Flere fartøy var klare til å delta, men fikk ikke avtale om levering. Kun to anlegg kjøpte kval direkte fra fartøy i 2017, sa Soløy.