Søknadsplikten for redskapsfleksibilitet fjernes og det åpnes for større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell.

Ordningen med søknadsplikt for redskapsfleksibilitet mellom trål og not avskaffes. Adgangen til redskapsfleksibilitet vil nå følge automatisk av forskriften for de berørte fartøyene. Dette er en forenkling som vil spare næring og forvaltning for unødvendig arbeid med overflødige søknadsprosesser.

I tillegg åpnes det for større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell. Alle kystfiskefartøy med adgang i lukket gruppe i fisket etter makrell vil heretter kunne benytte trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen.

- Jeg leter kontinuerlig etter muligheter til å forenkle fiskeriregelverket og disse endringene bidrar til mindre byråkrati og sparer næringen for unødvendig papirarbeid, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Det er også positivt at vi nå åpner for noe større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell. De biologiske hensynene er ivaretatt ved at denne endringen kun gjøres gjeldende utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen, avslutter fiskeriministeren.