Laks er fortsatt mest populær, men lysten på torsk er også økende.

Svenskenes uro over en stadig synkende torskebestand har avtatt, selv om torsken helt har forsvunnet mange steder, melder Norsk Telegrambyrå. Dette går fram av en undersøkelse analyseselskapet Gfk Sverige har foretatt på oppdrag for Eksportrådet for fisk i Norge.

Torsk øker

Undersøkelsen viser at det blir stadig flere fiskemiddager på svenske bord. Laks er fortsatt favoritt, men torsk er i ferd med å ta igjen det tapte. Hver svenske spiste i fjor i alt 28,5 kilo hel fisk og ligger med det på niende plass i Europa. Drøyt 3 kilo av dette var laks. Til sammenligning spiser hver svenske rundt 80 kilo kjøtt i året. Andelen frossenfisk er imidlertid økende. 48 prosent av fisken som settes til livs, er frossen, mens bare 12 prosent er fersk.

I Frankrike er det stikk motsatt. Der spiste de 47 prosent fersk fisk, mens bare 15 prosent var frossen