Tirsdag samlet Borten Moe ministerkolleger fra USA, Canada og Island i Trondheim til rundebordskonferanse om arktisk olje og gass. Rundt bordet satt også toppsjefer fra oljeindustrien.

Samtidig kunngjorde Borten Moe utlysning av 86 blokker i 22. konsesjonsrunde. Hele 72 av dem er i Barentshavet. Utlysingen danner grunnlag for tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2013, melder Avisenes Nyhetsbyrå.

- For oljeaktiviteten vil uvegerlig trekke nordover, mener Borten Moe.

Miljøprotest

Utlysningen i 22. konsesjonsrunde møter kraftige protester fra miljøhold. Både Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning har frarådet åpning av flere blokker, av hensyn til fiskeriinteresser eller miljøhensyn.

– Fiskeri- og miljøinteressene settes på spill, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til Norsk Telegrambyrå.

– Uhell i disse sårbare områdene kan få store konsekvenser for fisk, trua sjøfuglarter og sårbare naturverdier langs kysten av Finnmark, sier han.

– Ikke enten-eller

Olje- og energiminister Ola Borten Moe avviser protestene. Tiden er moden for økt oljeaktivitet i nord, mener han.

– Det er ikke noe enten- eller. Spørsmål er hvordan vi skal utnytte disse ressursene mest mulig effektivt og miljømessig forsvarlig, sier Borten Moe.

– Verden trenger mer energi. Vi trenger nye områder til erstatning for Nordsjøen, for å få en stabil produksjon. Noen tror oljeleting nord for polarsirkelen er noe helt for seg selv. Slik er det ikke, sier han.

Ikke kappløp

Klimaendringene gir mindre sjøis i Arktis. Det åpner nye områder for mulig petroleumsaktivitet. Ifølge amerikanske anslag kan Arktis inneholde 13 prosent av verdens uoppdagede oljeressurser, og 30 prosent av uoppdagede gassressurser.

Men det er ikke snakk om noe kappløp mot nord, sier Borten Moe. Bare 10 prosent av havområdet er uavklart, resten ligger i områder under klar jurisdiksjon.

– Tvert om må vi utvikle dialog og samarbeid, både mellom politikere, eksperter og industri, for å sikre en mest mulig forsvarlig utnyttelse av disse ressursene.

Rundebordskonferansen i Trondheim blir ikke den siste i sitt slag, sier han.