I mars måned ble det eksportert sjømat for 4,6 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 4 prosent eller 190 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

- Verdien av lakseeksporten øker som følge av en kraftig prisvekst, samtidig erfarer villfisknæringen et fall i eksportverdien i første kvartal. De store mengdene av torsk som er landet i løpet av vinteren har i all hovedsak funnet sin vei til markedene, men til redusert pris. I dagens markedssituasjon er det spesielt viktig at det er en kraftig vekst i eksportert kvantum av fersk norsk torsk til EU, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.