- Ingen fangstrapporter fra havnene rundt Nordsjøen melder inn fisk på 13 år eller eldre. Analysen av dataene indikerer at det er færre enn 100 slike fisk igjen i Nordsjøen, sier forsker Chris Darby til den engelske avisen The Guardian. Et forskerteam fra The Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Sciences (Cefas), har gjennomgått fangstrapporter fra torskefisket i Nordsjøen. Konklusjonen er alarmerende - fiskebestanden er i rask forvitring. Og den kan være akselererende.

Basert på analyser av 500.000 fisk anslår Cefas-forskerne at det nå er 65.300 tonn torsk i Nordsjøen som er tre år eller eldre. I 1971 var det 276.000 tonn. Når gjennomsnittsalderen på fisken reduseres, gir det en lavere fødselsrate og en raskere nedgang i bestanden, fordi torsken, som kan bli opptil 25 år, blir mer fertil med årene. Analysen anslår videre at det finnes 191 millioner torsk som er ett år, mens det bare finnes 18 millioner torsk som er tre år.

Ifølge The Telegraph foreslår britene å redusere torskekvoten fra 31.800 tonn til 25.600 tonn. På 1970-tallet var de årlige kvotene på godt over 300.000 tonn.

Historisk lav

Men havforsker Tore Jacobsen ved Havforskningsinstituttet mener analysen de britiske kollegene blir litt tendensiøs.

- Det er jo et ekstremt regneeksempel de bruker. Torsk over 13 år i Nordsjøen har nok alltid vært sjelden, sier Jacobsen til nettavisa E24.

Han er likevel enig med sine britiske kolleger i deres overordnede analyse, at torskebestanden i Nordsjøen er på et historisk lavt nivå.

- Bestanden holder seg på et konstant lavt nivå, og er beskattet dobbelt så hardt som den bør være, sier Jacobsen. Den norske forskeren mener det beste, ut fra en rent økologisk vurdering, ville vært å stanset fisket helt for en periode.

- En utelukkende økologisk vurdering ville nok konkludert slik, men vi må gjøre en mer pragmatisk tilnærming, sier Jacobsen. Havforskningsinstituttet vil derfor ikke stille seg bak et krav om å redusere kvotene. De vil holde fast ved den forvaltningsplanen som er lagt.

- Det er ikke noen umiddelbar fare for kollaps i bestanden, sier Jacobsen.