- Det er selvsagt trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad når Norge og verden står midt oppi en så prekær situasjon, sier ryddegeneral Fanny Pindsle.

Strandryddeuka mobiliserer nærmere hundre tusen frivillige hvert år og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Ryddegeneral Fanny Pindsle.

Må vente

- I år er årets viktigste dugnad å gjøre det vi kan for å forhindre smittespredning. Derfor utsetter vi Strandryddeuka og anbefaler alle med å vente med å rydde inntil videre, meddeler Pindsle.

Hold Norge Rent håper det vil være mulig å gjennomføre dugnaden i september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen.

Dempe presset

I tillegg til at Strandryddeuka mobiliserer tusenvis av frivillige som drar ut og rydder sammen, og dermed samles i grupper, må man også ta hensyn til logistikk.

- Hvert år rydder frivillige mange hundre tonn avfall, og for å gjennomføre Strandryddeuka er Hold Norge Rent derfor avhengig av et nært samarbeid med avfallselskapene, sier ryddegeneralen.

Beskjeden fra myndighetene er at samfunnskritiske tjenester skal prioriteres, og spesielt avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon.