- Det er uheldig for sjømatnæringen at det britiske parlamentet i kveld stemte nei til en brexit-avtale.

Det sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Usikkerhet

- Det er høyst usikkert hva som nå vil skje, noe som også skaper usikkerhet for næringen.

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. I 2018 eksporterte vi 148000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene.

-Inntil videre vil handelen gå som før, men det som er problemet nå er at ingen vet noen ting om fremtiden.

-Vi håper derfor at debatten om veien videre får en avklaring i løpet av de nærmeste dagene slik at vissheten for norsk sjømateksport blir avklart så raskt som mulig.

Frykter hard brexit

-For norsk sjømatnæring vil en «hard» brexit være det verst mulige alternativet. Da vil alle regler rundt eksport og handel bli opphevet, og usikkerheten bli enda større, sier Asmyhr.

-Inntil en avklaring er på plass vil det beste alternativet slik det ser ut nå være en utsettelse av EU- utmeldelsen.