Fiskeridirektoratet har mottatt melding om en hendelse onsdag 18. mai som har medført rømming av smolt fra Akvafarm AS sitt anlegg på lokalitet Storelva i Berg kommune i Troms.

Selskapet anslår at om lag 48 500 laksesmolt med en gjennomsnittsvekt på 80 gram kan ha rømt fra anlegget etter en hendelse på et kar som sto ute. Fiskeridirektoratet vil følge opp og kartlegge omfanget av og årsaken til rømmingen, melder etaten på sine nettsider.

Skaden ble oppdaget onsdag kveld og Fiskeridirektoratet ble varslet senere samme kveld.

Oppdretter har rutinemessig satt ut gjenfangstgarn og Fiskeridirektoratet vurderer per i dag at det ikke er aktuelt med utvidet gjenfangstplikt.