Eksporten til Portugal økte nemlig med hele 48 prosent de fem første månedene av 2011, og endte på 498 millioner kroner ved utgangen av mai.

Nesten 70 prosent

For perioden januar til og med mai økte eksporten av saltfisk generelt med 153 millioner kroner eller 29 prosent til en samlet verdi på 722 millioner kroner. Den portugisiske andelen utgjorde dermed nærmere 70 prosent av hele saltfiskmarkedet.

Oppgang for klippfisk

Også klippfiskprodusentene har hatt en solid start på året. Hittil i år er det eksportert hel klippfisk til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 108 millioner kroner eller ni prosent i forhold til i fjor. Fordelt på art vokser klippfisk av torsk med 12 prosent til totalt 768 millioner, sei med ni prosent til 510 millioner, mens lange går ned med 10 prosent til 47 millioner og brosme går tilbake med 29 prosent til 38 millioner kroner.