Det går fram av gårsdagens strukturvedtak i lagets landsstyre:

- Ja til at maks antall kvoter per båt i torsketrål økes fra tre til fire.

- Ja til at restriksjonen på struktursamarbeid mellom ombordproduserende torsketrålere og øvrige torsketrålere fjernes.

- Ja til at kvotetaket til seitrålerne økes fra tre kvotefaktorer nord for 62°N og 3,5 kvotefaktorer sør for 62°N til henholdsvis 4 og 4,5 kvotefaktorer.

- Og ja til at kvotetaket i ringnotflåten økes fra 650 tonn til 850 tonn.

Av vedtaket og det fire sider lange høringsbrevet går det fram at flere av tilrådingene sitter langt inne, og at landsstyret kjemper med hensynet til arbeidsplasser og bosetting, men at man etter en helhetsvurdering likevel går inn for alle strukturtilrådingene fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker.