Klippfiskeksporten for alle arter kom totalt på 397 millioner kroner i november og dette er en reduksjon på 7 % eller 30,6 millioner kroner fra samme måned i 2010. Totalt ble det eksportert 8 593 tonn klippfisk i november, 2 300 tonn mindre enn i samme måned i 2010.

Samtidig øker eksporten av klippfisk av torsk til Portugal i november måned med over 14 % i verdi, fra 179 til 204 millioner kroner.

- Knapphet på torsk opp mot jul i fjor førte til at en del portugisiske butikker gikk tom for klippfisk utpå nyåret. Denne feilen ser det ikke ut som de har tenkt å gjenta i år, sier Ove Johansen i Eksportutvalget for fisk. 37 % av all torsk som ble eksportert i november gikk til Portugal og det er det høyeste nivået siden nittitallet.

Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 49,2 millioner kroner i november og dette er 4 % eller 2 millioner kroner mindre enn i samme måned i 2010. Portugal er største marked for saltfisk og økte med 17 % målt i verdi i november til 13,7 millioner kroner.

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom i november på totalt 1,01 milliarder kroner og dette er en reduksjon på 100 millioner eller 9 % fra samme måned i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det er klippfisk av sei som står for det største fallet med en reduksjon på over 31 millioner kroner.

Det er klippfisk av sei som reduseres mest. Eksporten av klippfisk av sei var 92,3 millioner kroner og dette er 31,4 millioner kroner mindre enn i november i fjor.

- Det er fisket betydelig mindre sei hittil i år enn til samme tid i fjor så råstoffmangel er forklaringen på eksportreduksjonen, sier Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.