- Fra Fiskarlagets side oppfordrer vi til å se muligheten for å tilrettelegge for lokale møtepunkt. Vi tror at det generelt er viktig å møtes lokalt og at det også kan bidra til at vi fanger opp saker som engasjerer lokalt, skriver laget, og fortsetter:

- Vi er avhengig av å få formidlet den lokale pulsen oppover i systemet, selv om mange også tar direkte kontakt med det regionale eller sentrale leddet når situasjonen også tilsier at det er nødvendig.

- Vi minner samtidig om å ha øye for å tilrettelegge for god avstand i møtelokalet og at man som i Bodø Fiskarlag «holder pusten» og er kjappe når fellesbilder tas slik at man ikke utfordrer mesterregelen.

Daglig leder Hans Fredrik Sørdal i Nordland Fylkes Fiskarlag deltok i møtet og melder om gode diskusjoner og at det opplevdes nyttig å møtes.

Typisk 2020-bilde: Sør-Smøla Fiskarlag hadde medlemsmøte denne uka, med tilsvarende forholdsregler.

Sør-Smøla

Også Sør-Smøla Fiskarlag hadde medlemsmøte denne uka, med tilsvarende forholdsregler.

- Møtet på Smøla ble avholdt i henhold til godt smittevern og der var godt oppmøte med 15 av 30 medlemmer, rapporterer daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag. Han melder om godt engasjement og gode tilbakemeldinger og sier det er nyttig, også knyttet til den rådende situasjonen, å få møtes fysisk.