- Vi har gjort flere grep det siste året for å styrke kontrollen og bidra til bedre regulering av bransjen. Det at kontrollmyndighetene samarbeider på denne måten er utrolig viktig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en kommentar til Kyst og Fjord.

Skal luke ut useriøse

- Useriøse aktører i fisketuristbransjen skal stoppes. Dette er økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og ødelegger for den seriøse delen av turistfiskenæringen. Slike aksjoner kan bidra til å luke ut de som bryter loven.

- Regjeringen fortsetter, sammen med andre berørte myndigheter, å vurdere mulige andre tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. Derfor har jeg invitert næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte parter til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, samt komme med nye tiltak til forbedringer for næringen og dens anseelse.