Redningsselskapet forventer til sammen 25 millioner i årlige økte strøm- og drivstoffutgifter i 2022, for å sikre beredskap langs kysten. Det bekymrer organisasjonen, fremgår det av en pressemelding.

- Den norske maritime beredskapen er et unikt spleiselag mellom staten, privatpersoner og næringsliv. Privatpersoner og næringsliv kommer i tiden fremover til å ta sin del av regningen for at beredskapen kan opprettholdes, og nå må Stortinget sikre bevilgninger i revidert statsbudsjett for at beredskapen kan opprettholdes. Noe annet vil være i strid med regjeringsplattformen og regjeringens ambisjoner om å få bedre beredskap. sier Martin Fuhr Bolstad, fungerende generalsekretær i Redningsselskapet i en pressemelding.

Skøytene til Redningsselskapet bruker omtrent 3,5 millioner liter diesel hvert år. De økte drivstoffutgiftene gjør at drivstoffregningen per nå ligger an til å gå fra 33 millioner i 2021 til 53 MNOK i 2022. Koblet med økte strømkostnader på om lag 5 MNOK ligger Redningsselskapet dermed an til merkostnader i 2022 på 25 MNOK.

Redningsselskapet har 53 redningsskøyter i tjeneste langs kysten. I fjor hjalp de over 6000 båter i havsnød og de reddet 31 mennesker fra drukningsdøden. Skal det kuttes i dette tilbudet betyr det å ta ut redningsskøyter og mannskap der det bor færre folk.

- Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi velge hvor vi skal sikre beredskapen så blir det der det er flest folk. Dersom vi må ta redningsskøyter på land for å spare penger, så blir det nok et sted langs kysten nord for Trondheim. Dette er selvfølgelig det siste vi ønsker å gjøre. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fremhever trygghet som regjeringens fremste prioritering i revidert statsbudsjett. Samfunnskritiske funksjoner som kystberedskap er helt grunnleggende. Vi håper regjeringspartiene og SV finner sammen om å sikre vår evne til å redde liv og berge verdier foralle de som jobber og ferdes langs kysten vår, sier Bolstad.

Strømstøtten gjennom kompensasjonsordningen for strøm for frivillige organisasjoner vil, for Redningsselskapet, ende på 175 000 kronerfor perioden desember 2021 til mars 2022.

— Strømstøtten er ikke i nærheten av å dekke våre reelle behov, og vi har ingen annen måte å kunne dekke de økte kostnadene på. Jeg er oppriktig skuffet over at regjeringen har valgt å ikke prioritere frivillig beredskap og trygghet til havs i frivillighetens år avslutter Bolstad.