I sin årsoppsummering skriver Paul Oma at 2017 ble et år på det jevne for Sildelagets fiskere. Til tross for sterk oppgang i omsatt kvantum gikk førstehåndsverdien kraftig tilbake.

Med en totalomsetning i Norges Sildesalgslag på 7 mrd. kroner i 2017 reduseres omsetningen med nærmere 900 millioner kroner i forhold til 2016.

Paul Magnus Oma, adm.dir i Sildelaget

Dette til tross for at Sildelaget har omsatt mer enn 300.000 tonn mer fisk i år enn i fjor. Sildelaget har omsatt godt over 1,5 millioner tonn pelagisk råstoff i år, noe som utgjør ca. 8 prosent av den globale pelagiske fangsten i 2017. Dette gjør organisasjonen fortsatt til verdens største pelagiske markedsplass.

- At verdi- og kvantumsutviklingen har hatt motsatt fortegn skyldes selvsagt at vi har hatt en til dels svært negativ prisutvikling på de viktigste arter som omsettes gjennom laget. Lodde var et hederlig unntak fra den negative prisutviklingen.

Sildelaget er likevel optimister.

- Vi har tro på at vi i 2018 vil se en positiv prisutvikling på viktige fiskeslag. Vi er spesielt spent på et stort loddefiskeri i Barentshavet for første gang på flere år. Det gleder vi oss til.

Jeg vil benytte anledningen til å takke våre eiere, kunder og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2017.