- Potensialet for den norske sjømatnæringa er stort. Spørsmålet er hvordan vi best kan ruste oss for å holde på den posisjonen vi har, utnytte muligheter og møte utfordringer som ligger foran oss. De viktigste stikkordene er kunnskap, innovasjon og nytenkning, framholdt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg under FHLs årskonferanse i Bergen onsdag.

Bærekraft

Statsråden pekte på at det er ressursene man høster i havet som danner grunnlaget for all sjømatproduksjon i Norge.

- Bærekraftig forvaltning og produksjon er derfor en absolutt forutsetning for at vi skal kunne kalle oss verdens fremste sjømatnasjon. Gjennom hardt arbeid over flere 10-år har vi fått på plass et robust regime for forvaltning av de viltlevende ressursene. Vi har samme mål for norsk havbruksforvaltning. Oppfølgingen av regjeringas strategi for ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring er derfor høyt prioritert, sa fiskeri- og kystministeren i sitt innlegg.