- I forbindelse med at anledningen til å delta i den kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe er utvidet til også å gjelde fartøy fra Måsøy kommune, gjøres det oppmerksom på at nye fartøy som skal delta i fangsten må søke særskilt om dette, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Før nye fartøy kan starte fangst, må fartøyet være framstilt og godkjent for dette. Men utover det kan de gå rett inn i fangsten på lik linje med de som fra før har krabberettigheter. Det vil si at fartøy som kvalifiserer til full kvote vil kunne fiske inntil 2,82 tonn hannkrabber i det kvotebelagte området.

Stortingets vedtok å slippe Måsøy-fiskerne til gjennom et vedtak av 31. januar i år. Her ble det gjort endringer i deltakerforskriften som åpner for at fartøy som oppfyller vilkårene og er hjemmehørende i Måsøy kommune kan fiske kongekrabbe i åpen gruppe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.