Det er oppdrettsnæringa som drar i veg med de største tallene når Sjømatrådet oppsummerer November og statistikken så langt i år. Laksen står for 68,8 prosent av verdien, mens de pelagiske fiskeriene står for 8,6 og torsken for 8,2 prosent av verdiene så langt i år.

Slik fordeler verdien av sjømateksporten seg mellom fangst og oppdrett, år for år.

Økning for fersk torsk

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 125 millioner kroner i november.

Det er en volumøkning på 34 prosent, mens verdien økte med 32 millioner kroner, eller 35 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i november.

- Veksten i eksporten av fersk filet til Sverige fortsetter, med en volumvekst på 72 prosent siste måned og en vekst hittil i år på 60 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Slik fordeler verdien av sjømateksporten seg art for art så langt i år.

Økning for frossen torsk

Norge eksporterte 8 100 tonn fryst torsk til en verdi av 351 millioner kroner i november.

Det er en økning i volum på 16 prosent. Verdien økte med 67 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Storbritannia, Polen og Kina var de største markedene for fryst torsk fra Norge i november.

Eksporten av fryst filet til Storbritannia fortsetter å vokse. I november var den på 547 tonn, noe som er 99 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Eksportverdien var på 41 millioner kroner.

- Hittil i år har eksportvolumet av fryst filet til Storbritannia økt med 44 prosent. Vi ser også at antall restaurantbesøk i Storbritannia siden gjenåpningen i sommer fortsetter å ligge betydelig høyere enn før koronapandemien, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Europa kjøper mest

For fryst hel torsk fortsetter dreiningen mot mer eksport til Europa, og mindre til Kina. Hele 77 prosent av eksporten av fryst hel torsk i november gikk til det europeiske markedet.

Hittil i år har 65 prosent av eksporten av fryst hel torsk gått til Europa, noe som er en vekst på 59 prosent i fjor, og 49 prosent i 2019.

- Andelen fryst torsk eksportert til Kina i årets 11 første måneder har en nedgang fra 47 prosent i 2019 til 32 prosent i år. Høyere transportkostnader for fryst sjømat og koronarelaterte importrestriksjoner i Kina er hovedårsakene til denne endringen, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Frykter ikke gjentakelse

Med mørke skyer på himmelen rundt smittesituasjonen og en ny nedstenging, kommer Sjømatrådets direktør med følgende analyse:

- Vi tror ikke at en eventuell ny nedstenging vil slå like hardt ut på etterspørselen som i starten av koronapandemien. Veldig mange har lært seg å lage sjømat hjemme samtidig som det er etablert nye kjøpsmønstre med netthandel og økt bruk av hjemlevering. Det gjør ferske sjømatprodukter bedre rustet enn i starten av pandemien da ferskfiskdiskene i flere land stengte ned, sier Renate Larsen.