Det melder Sildesalgslaget. De nye minsteprisene blir som følger:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 6,35 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.