Gravide kvinner som spiser fisk til middag og som pålegg flere ganger i uken har lavere risiko for få barn med lav fødselsvekt (under 2 500g) sammenliknet med kvinner som sjelden eller aldri spiser fisk, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Å spise fisk under graviditeten er i tråd med offisielle råd fra myndighetene.

Studien er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet og omfatter 62 099 kvinner.