I dag vil han møte sin russiske kollega Ilja Sjestakov i St.Petersburg, der han vil uttrykke at det er på tide å starte på nytt igjen.

I et intervju med NRK sier Sandberg at han ikke tror noen av partene er tjent med dagens situasjon.

Suksesshistorie

Under sitt russlandsbesøk framhever fiskeriministeren samarbeidet innenfor den felles forvaltningen av av fiskeressursene i Barentshavet. Dette har har stått urokkelig uavhengig av andre politiske konflikter. Selv under den kalde krigen fant fiskeriforvaltningen sammen og har lagt et forvaltningsregime som er unikt å verdensbasis. Dette mener Per Sandberg er viktig å fokusere på, og bør stå som et eksempel til etterfølgelse.

Per Sandberg er den første norske statsråden som besøker Russland etter at EU innførte sanksjoner mot landet som følge av annekteringen av Krim. Nå mener han tiden er moden for oppmykning, noe han håper også vil bidra til å bryte russernes boikott av norske fiskeprodukter.

Avventende

Om besøket vil bli en åpning for at også andre statsråder nå gjenopptar et mer normalt forhold til Russland, vil han imidlertid ikke si noe om.

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg er først og fremst opptatt av fiskeripolitikk. Vi vet at vi har tapt det russiske markedet for sjømat på grunn av den konflikten som har oppstått i Europa. Nå har jo norsk fiskerinæring funnet seg nye markeder, men vi er fortsatt opptatt av å ta tilbake dette markedet, sier Per Sandberg til NRK.