Torsdag ettermiddag ble det kjent at det tyske selskapet Aurubis avslutter kontrakten med Nussir. Den tyske kobbergiganten skulle etter planen kjøpe all kobberen fra Nussir de neste ti årene.

Årsaken til at selskapet trekker seg, er ifølge en pressemelding fra selskapet at de anerkjenner gruvens tilnærming til nullutslipp i driften, men at de likevel mener at alle bærekraftskriterier må være oppfylt.

Natur og Ungdom jubler over nyheten.

- Nå er det over og ut for Nussirgruva. Aurubis lytter til motstanden, og gjennomskuer gruveselskapets forsøk på grønnvasking. Ingen andre investorer eller Regjeringen kan anse dette som et grønt prosjekt lenger. Dette må være et nådestøt for prosjektet, og den siste brikken Regjeringen trenger for å trekke tillatelsene fra Nussir, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding.

- Aurubis har tidligere støttet den norske gruva fordi de har godtatt selskapets narrativ om at den er bærekrafig fordi den skal bli co2-nøytral. Dette har en stor gruppe faginstanser, Sametinget, aktivister, reindriftsutdøvere og miljøvernere gått mot. Både fordi den har fått tillatelse til sjødeponi som vil legge den nasjonale laksefjorden Repparfjord død og innebærer store inngrep i reinbeitedistriktet Fiettar, som sammen med alle arealinngrepene der vil være ødeleggende for reindrifta.

Å få Nussirs investorer og kunder til å ta avstand fra prosjektet har vært et av hovedmålene med Natur og Ungdoms protester. Aksjonistene ser på dette som et stort gjennomslag i motstandskampen.

- Det nytter å stå opp for sine og naturens rettigheter, og vi tror planene for den naturødeleggende kobbergruva kan legges død en gang for alle, sier Lea Nesheim, styremedlem i Redd Repparfjord.