Det sier han til nettstedet Fiskeribladet.no.

- Dette viser flere feltstudier etter behandling i merd, der konsentrasjoner av lusemidler er målt i forskjellige avstander fra anlegget og på ulike dyp, sier han.

Dette er Norges Fiskarlag sterkt uenig i. De nye reglene som departementet har innført, med en minimumsavstand på 500 meter for tømming av såkalt lusevann er ikke nok, mener laget.

Departementet står på sitt og mener at denne avstanden er tilstrekkelig og dette er en del av det nye regelverket når oppdrettsnæringen kvitter seg med dette avfallet fra lakseproduksjonen.

Før regelverket ble fastsatt fastslo Norges Fiskarlag at denne avstanden ikke er nok.

De viste til Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som sitter med stor kunnskap på området og viser til at krepsdyr som f.eks reker kan påvirkes av lusemidler flere kilometer unna utslippsstedet, så lenge som 24 timer etter utslipp.

Statssekretær Roy Angelvik skriver i en e-post til Fiskeribladet at rapportene Fiskarlaget viser til, har vært en del av kunnskapsgrunnlaget departementet har lagt til grunn i arbeidet med nytt regelverk:

– Det er kjent at høye konsentrasjoner av lusemidler i nærheten av utslippet vil ha negative effekter på krepsdyr, men effektene er kortvarige. Fortynning, nedbrytning og inaktivering av lusemidlene skjer raskt. Dette viser flere feltstudier etter behandling i merd, der konsentrasjoner av lusemidler er målt i forskjellige avstander fra anlegget og på ulike dyp. Vi mener derfor at de nye reglene på en god måte ivaretar hensynene til viltlevende marine organismer, skriver Angelvik og legger til overfor Fiskeribladet:

– Jeg vil også fremheve at det skjer store endringer i bruken av lusemidler. I 2016 gikk antall behandlinger med lusemidler ned med 41 prosent, sammenlignet med året før. Og antallet behandlinger med lusemidler brukt sammen, såkalte kombinasjonsbehandlinger, er redusert med 60 prosent. Dette har også vært en del av vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av de nye reglene.